Bejelentkezés
Regisztráció

Üzletszabályzat – Általános Szerződési Feltételek

1. Általános rendelkezések

A www.jegymester.hu a Jegymester Kft. webáruháza, amely kulturális és sporteseményekre, belépőjeggyel látogatható rendezvényekre és intézményekbe jegyeket és bérleteket kínál eladásra. A Jegymester Kft. (továbbiakban Eladó) honlapján keresztül a megvásárolni kívánt jegy és bérlet, valamint az online fizetési szolgáltató kiválasztásával a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre Eladó és a választás értékét kiegyenlítő magánszemély vagy cég (továbbiakban Vevő) között, a nyelv-választástól függően magyar vagy angol nyelven. Vevő regisztrációt követően, a vásárlás menetét követve, a vásárlás adatait összesítő jóváhagyó oldalon a Fizetés gomb megnyomásával fogadja el a szerződés feltételeit, egyben jelen üzletszabályzat rendelkezéseit. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott formában nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét a dokumentált és elektronikusan elmentett vásárlás és az erről kiküldött e-mail igazolja.

Az Üzletszabályzat elfogadásával Vevő a Súgó tartalmának elolvasását és elfogadását is nyugtázza.

2. A szerződés tárgya

Eladó által kiválasztásra és egyúttal vásárlásra felkínált jegyek és bérletek, melyek tulajdonságai, jellemzői, valamint a vásárlás feltételei a hozzájuk tartozó konkrét oldal(ak)on ismerhetők meg.

3. Szerződő felek azonosítása

Eladó kizárólag a www.jegymester.hu oldalon kiválasztott, az ott szereplő vásárlási feltételek szerint és a felkínált online fizetési szolgáltató valamelyikének kiválasztásával megvásárolt jegyekért, bérletekért felel.

Vevő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, Eladó ezeknek megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. Vevőnek a regisztráció során lehetősége van adatait ellenőrizni/módosítani, de ezt a sikeres regisztráció után is bármikor megteheti, a Személyes adatok menüpont alatt. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség Vevőt terheli. Eladó a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén Vevő valódiságát jogosult ellenőrizni.

4. Vételár, felszámított díjak

A jegyek és bérletek mellett feltüntetett ár azok vételára, amely egyúttal tartalmazza az általános forgalmi adót is. A vételáron felül Vevőnek a következő díjakat kell megfizetnie a jegyértékesítési szolgáltatás ellenértékeként:

 • E-díj: A rendszer használatának alapdíja, jegyenként/bérletenként felszámított egységes összeg. Tartalmazza az elektronikus jegyértékesítő rendszer használatát, az elektronikus utalvány, e-jegy, e-számla előállításának költségét.
  Nincs e-díj a nulla értékű jegyekre, valamint a nulla végösszegű vásárlási tranzakciókra (pl. jegycsere). Az e-díj mértékét a Díjtáblázat tartalmazza.
 • Kezelési költség: egyes rendezvényszervezők, illetve egyes előadások (bérletek, árucikkek) esetén felszámolt, az értékesítés lebonyolításához kapcsolódó, változó mértékű díj. A kezelési költségek összegét a Díjtáblázat tartalmazza.
 • Szállítási költség: postai, GLS és Pick Pack Pont szállítás esetén, összege a Díjtáblázatban található.
 • Fizetési szolgáltatás költsége: egyes fizetési szolgáltatások használatának díja, összege a Díjtáblázatban található.
 • Tranzakciós díj: egyes rendezvényszervezők esetén felszámolt, változó mértékű díj. A tranzakciós díjak mértékét a Díjtáblázat tartalmazza.

Esetleges visszaváltás, műsorváltozás esetén a fent felsorolt díjak összegét Vevő nem kapja vissza.

5. Fizetési és szállítási feltételek

A fizetendő végösszeg kiegyenlítése a vásárlás végén, Eladó által felkínált, vele szerződésben álló online fizetési szolgáltatókon keresztül történhet, melyek közül Vevőnek lehetősége van választani. A fizetési szolgáltató fizetőoldalán felmerülő esetleges hibákért a Jegymester Kft. nem tud felelősséget vállalni. Rendszerünk automatikus visszaigazoló e-mailjének kiküldésével, illetve az egyes tranzakcióknak a honlap Személyes adatok/Saját vásárlások menüpontjában való megjelenítésével igazolja cégünk az adott vásárlás sikerességét (sikertelenségét). Az automatikus visszaigazoló e-mailt a Vevő által megadott e-mail címre küldjük. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért felelősség Vevőt terheli.

Vevő a vásárlás végén e-jegyet vagy elektronikus utalványt kap. Az elektronikus utalvány a rendezvény látogatására nem használható, szükséges a jegyek, bérletek átvétele. Erre az alábbiak szerint nyílik lehetőség:

A jegy/bérlet személyes átvétele esetén lehetőség van arra, hogy azt ne a vásárló vegye át. Ebben az esetben a meghatalmazott a vásárlótól származó elektronikus utalvány ellenében átvételi elismervényt ír alá, amelyen a meghatalmazott aláírásán túl feltünteti nevét és lakcímét is.

Postai szállítás esetén mind a jegyek, mind a bérletek elsőbbségi küldeményként kerülnek feladásra, a szállítást a Magyar Posta végzi.

A vásárlás menetéről részletes leírást talál a Súgóban

6. E-jegyek (saját nyomtatású jegyek)

Az e-jegyeket vásárlóink a sikeres vásárlást követően saját maguk nyomtathatják ki, azokat nem lehet sem személyesen a pénztárban, sem postai úton átvenni. A kinyomtatott jegy abban az esetben használható, amennyiben azon a vonalkód és a vonalkód melletti kód olvasható.

Az e-jegy elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a vásárlót terheli.

7. Számlaadás

Eladó minden vásárlásról, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokról elektronikus számlát (e-számlát) bocsát ki. A vásárlás befejezése után e-mailben küldi el azt a Vevő által megadott e-mailcímre.

Vevő tudomásul veszi, hogy vásárlásáról kizárólag elektronikus úton kap számlát, a számlaadatok utólag nem módosíthatóak.

Az elektronikus számla PDF formátumú, Eladó által elektronikusan aláírt, időbélyeggel ellátott dokumentum. Megfelel a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa-törvény) és az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény előírásainak. Az e-számla PDF dokumentumolvasó szoftverrel (Adobe Reader) megtekinthető, kinyomtatható.

A számla belépésre nem jogosít.

8. Jegycsere

Vevőnek a weboldalon lehetősége van megvásárolt jegyeinek cseréjére, egyes rendezvényszervezők kivételével, valamint időbeli korlátozásokkal. Amennyiben magasabb értékű jegyet alacsonyabb értékűre cserél (pl. hétvégi időpontra szóló kiállításjegy helyett hétköznapi időpontra szólót választ), úgy a különbözetet elveszíti. Ha jegyeit magasabb értékű jegyekre cseréli, akkor a különbözetet bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki. Ha a jegyet már felhasználta vagy kicserélte, vagy ha letelt a cserére érvényes határidő (kiállítások esetében általában az eredeti idősáv kezdete), akkor a csere nem lehetséges.

9. Ajándékkártya

 1. Az ajándékkártya vásárlásakor a vásárló adja meg az ajándékkártya aktiválásához szükséges aktiválási jelszót. Az ajándékkártya aktiválásához az szükséges, hogy a vásárló (ajándékozó) az aktiválási jelszót a megajándékozott tudomására hozza.
 2. Az ajándékkártya csak a www.jegymester.hu/ajandekkartya oldalon történő aktiválást követően használható fel szolgáltatások megvásárlására. Biztonsági okokból az aktiválás során a kártyát kezelő személy megad egy kártyajelszót: ez szükséges ahhoz, hogy a kártyával vásárolni lehessen.
 3. A Jegymester az ajándékkártya adatait utólag kizárólag az ajándékkártya vásárlójának, a vásárláskor regisztrált e-mail címről érkező írásbeli kérésére adja ki.
 4. A kártyára vásárláskor feltöltött összeg az ajándékkártya névértéke. Az ajándékkártya csak a névérték erejéig használható fel, névértéke teljes egészében levásárolható.
 5. Az ajándékkártya nem tölthető újra, a kártyán lévő összeg nem váltható készpénzre és nem kamatozik.
 6. A kártyán lévő aktuális összeg felhasználható a megvásárolni kívánt termék vagy szolgáltatás vételára egy részének, vagy egészének kiegyenlítésére.
 7. Az ajándékkártya-jóváírás és a felhasználás valutaneme: HUF.
 8. Az ajándékkártya nem személyhez kötött, átruházható.
 9. A kártyára tetszőleges összeg helyezhető 2000,-Ft-tól 200.000,-Ft összegig. A vásárlás megkönnyítése érdekében a Jegymester felajánl 5000, 10.000, 15.000, 20.000 és 50.000 forintos feltöltéseket.
 10. Az ajándékkártya vásárlásakor a feltöltött összegen túl kártyánként 500,-Ft kártyakezelési költséget számítunk fel, amely tartalmazza a kártya előállításának költségét, valamint a mellé biztosított tok és boríték árát.
 11. Az ajándékkártya átvehető személyesen, vagy kérhető házhozszállítással vagy postázással, a jelen Üzletszabályzatban feltüntetett díjazás ellenében.
 12. Az ajándékkártya felhasználató webáruházunkban, illetve személyesen irodánkban egy előre egyeztetett időpontban.
 13. Az ajándékkártya a megvásárlás időpontjától számított tizenkét hónapig érvényes, a lejárat napja után a kártyán maradt összeg nem vásárolható le és nem igényelhető vissza.
 14. Az ajándékkártya aktuális egyenlege és érvényességi ideje, valamint a kártyával történő vásárlások adatai lekérdezhetőek a www.jegymester.hu/ajandekkartya oldalon.
 15. A kártyával végrehajtott vásárlásra annak az elfogadóhelynek az általános üzleti feltételei vonatkoznak, amelyben a vásárlás történt. Az elfogadóhelynek joga van egyes termékeit, illetve szolgáltatásait kizárni az ajándékkártyával megvásárolható termékei, szolgáltatásai közül. Az ajándékkártya értékénél kisebb összegű vásárlás esetén készpénz nem adható vissza.
 16. Az ajándékkártya elvesztése/ellopása esetén a Jegymesternek nem áll módjában jóváírni, vagy visszatéríteni az ajándékkártya aktuális egyenlegén szereplő, még el nem költött összeget. Az elveszett, ellopott kártyákért a Jegymester Kft. nem vállal felelősséget.

10. Az elállás joga

Eladónak nem áll módjában sem jegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.

Az – 1. és 4. pontban ismertetett módon végrehajtott – vásárlással Vevő beleegyezését adja, hogy Eladó a teljesítést megkezdje (a postai szállítással igényelt jegyek és bérletek esetében), illetve azt teljesítettnek tekintse (a saját nyomtatású, valamint személyes átvétellel igényelt jegyek és bérletek esetében). Vevő a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének l) pontjának értelmében elállási jogot a vásárlást követően nem gyakorolhat, tekintettel arra, hogy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatás egy meghatározott időpontra vagy idősávra szól.

11. Adatvédelem

Eladó az on-line regisztráció során birtokába jutott adatokat (név, cím, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint bizalmasan kezeli, kizárólag a vásárlások teljesítéséhez használja fel, azokat harmadik személynek semmilyen formában tovább nem adja. Vevő e-mailben kérheti adatai inaktiválását, melyet e-mailben Eladó visszaigazol.

12. Panaszkezelés

Vevő e-mailben jelezheti problémáját az info@jegymester.hu e-mail címen magyar és angol nyelven. Eladó a beérkezett e-mailt 72 órán belül megválaszolja, illetve megkezdi az esetleges probléma kivizsgálását. Eladó az info@jegymester.hu címre beérkező leveleket elektronikus rendszerben, állapotuk szerint osztályozva nyilvántartja és megőrzi.

13. Egyéb

Eladó on-line jegyértékesítő rendszerén kizárólag a vásárlás lehetőségét kínálja látogatói számára, foglalást sem telefonon, sem e-mailben nem tud elfogadni, továbbá a megvásárolt jegyeket sem visszaváltani, sem más jegyre cserélni nem áll módjában (kivétel: ld. 8. pont).

Eladó a webáruházában megvásárolható jegyeknek nem tulajdonosa, hanem viszonteladója. A webáruház kínálatában található rendezvények megvalósulása, megrendezése, elmaradása, valamint az azokkal kapcsolatos esetleges minőségi reklamációk kizárólag a rendezvényszervező kompetenciája, azokért a Jegymester Kft. nem felel.

Vevő tudomásul veszi, hogy Eladónál megvásárolt elektronikus utalványon, belépőjegyen, bérleten szereplő produkció annak helyszínén csakis az arra érvényes belépőjegy vagy bérlet felmutatásával tekinthető meg. Amennyiben Vevő a helyszínen nem rendelkezik a vásárlását igazoló és a jegyátvételre/ belépésre jogosító dokumentummal (elektronikus utalvánnyal, jeggyel vagy bérlettel), úgy az adott intézmény nem köteles Vevő számára a belépést biztosítani.

A kulturális intézmények a műsorváltoztatás jogát fenntartják. Műsorváltozás esetén, illetve amennyiben az előadás elmarad, a jegycserét illetve a visszaváltást Eladó a jegyeket/bérleteket kibocsátó intézmény vagy gazdasági társaság feltételei szerint biztosítja.

Jelen vásárlói szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.


Utolsó változás kelte: 2017. március 1.