hu
Bejelentkezés
Regisztráció
Mi a magyar? - Kortárs válaszok

Mi a magyar? - Kortárs válaszok - A nemzeti önazonosság a kortárs képzőművészetben

Helyszín
Műcsarnok
Értékelés (Még nincs értékelve)
  • Leírás
  • Szereplők
Kiállítás
Időszakos kiállítás

2012. augusztus 03 - 2012. október 14.

A nemzeti önazonosság több mint két évszázada a hazai közgondolkodás meghatározó témája, amelyet számos műalkotás dolgozott fel, különösen a romantika utolsó nagy egységes stílusirányzata, a historizmus megjelenését követően. A trianoni országvesztés utáni évtizedekben az utak hamar szétváltak: míg 1937-ben, a Szép Szó Mi a magyar most? című különszáma döntően a politikai baloldal értékrendje szerint kívánta a nemzeti kérdést újragondolni, addig 1939-ben a Szekfű Gyula által szerkesztett Mi a magyar? című kötet konzervatív szemszögből vette sorra a lehetséges válaszokat. József Attila, Ignotus Pál és Fejtő Ferenc egyfelől, Babits Mihály, Kodály Zoltán és Ravasz László másfelől. A Műcsarnok kiállítása mindkét nemzeti hagyományt megkerülhetetlen kiindulópontnak tekinti. Nem a nemzeti identitás, a nemzeti sors klasszikus kérdésének művészeti illusztrációit láthatjuk, hanem arról kaphatunk képet, hogyan jelennek meg az erre adható válaszok a kortárs képzőművészetben. Honnét hová, merre tartunk? Milyen utat járunk be? Magunk választjuk az utat vagy kijelöltetik a számunkra? Az 1990-ben visszanyert demokrácia, az Európai Unióhoz való csatlakozás, majd a gazdasági válság új aktualitást adott ezeknek a kérdésnek. Általában véve az út az emberi lét szimbóluma, de a XIX. század végétől használatos nemzetek sorsára vonatkoztatva is. Milyen úton járunk mi magyarok? Keleti vagy nyugati irányba tartunk? Vagy éppenséggel egy harmadik, sajátosan magyar úton? Sokan, sokféleképpen érveltek, érvelnek egyik vagy másik mellett. Az viszont bizonyos, hogy az elmúlt két évszázadban a leggyakoribb toposz, ami ezzel kapcsolatban felmerült, hogy magyarnak lenni egyfajta állandó keresztúton levést jelent Kelet és Nyugat között. E szerint két világhoz kötődünk - kétféle látásmódhoz, kétféle mentalitáshoz. A kiállítás ebből a toposzból indul ki - anélkül, hogy állást foglalna a kapcsolódó történeti, ezoterikus, vallási vagy politikai vitákban -, megmutatva, miképpen jelenik meg e kettősség mentén a magyar nemzeti önazonosság témája a kortárs képzőművészetben. A Műcsarnok terében megépült installációs falak nemcsak az eredendően kétféle irányultságot képviselő műalkotások kiállításához adnak teret - az így létrejövő keresztutak a dialógusok helyei.
A kortárs magyar képzőművészet minden nemzedéke képviselteti magát a tárlaton. A legkülönfélébb műfajokban megvalósult alkotások között számos olyat találhatunk, amelyik közvetlenül reflektál a nemzeti identitás témájára, de többségben vannak azok, amelyek egy-egy meghatározó jellemzőhöz (a magyar legendák, a nemzeti sztereotípiák vagy éppen a társadalmi szerepek témájához) kapcsolódnak. A kiállítás terében egyfajta betétként van jelen két terem: az elsőben a gazdag szöveghagyományból válogatott idézeteket olvashatunk, a másodikban tizenkét kortárs értelmiségi, művész videóinterjúját tekinthetjük meg a nemzeti önazonosságról.
Mi a magyar? Régi kérdés, új válaszok. Szívvel, humorral, lélekkel. Azoknak, akik megkerülhetetlennek tartják ezt a kérdést - és azok számára is, akik nem.

Alkotók:Asztalos Zsolt
Benczúr Emese
Borsos Lőrinc
Borsos Róbert
Braun András
Bukta Imre
Csáji Attila
Csáki László
Cseke Szilárd
Csiszér Zsuzsi
Csontó Lajos
Csurka Eszter
Dezső Tamás
dr. Máriás
El-Hassan Róza
Eperjesi Ágnes
Erdélyi Gábor
Fabricius Anna
Farkas Ádám
fe Lugossy László
Fehér László
Gaál József
Gerber Pál
Gerhes Gábor
Gyenis Tibor
Horváth Dániel
Huszár Andrea
Imre Mariann
Jakatics-Szabó Veronika
Jankovics Marcell
Jovián György
Ilona Keserü Ilona
Kicsiny Balázs
Király András
Koronczi Endre
Kotormán Norbert
Kovách Gergő
Kupcsik Adrián
Mátrai Erik
Neuberger István
Nyári István
Péli Barna
Rónai Éva
Stark István
Szabó Dezső
Szirtes János
Szolnoki József
Szombathy Bálint
Szurcsik József
Szűcs Attila
Uglár Csaba

Kurátor:

Gulyás Gábor