hu
Bejelentkezés
Regisztráció
Szépművészeti Múzeum állandó kiállítás

Szépművészeti Múzeum állandó kiállítás

Helyszín
Szépművészeti Múzeum
Értékelés (Még nincs értékelve)
  • Leírás
  • Galéria
Kiállítás

A Szépművészeti Múzeumot Európa legjelentősebb múzeumai között tartják számon. Anyagának sokrétűsége, történeti folyamatossága és mesterművek sokasága méltán biztosít számára előkelő helyet a gyűjtemények sorában. A Szépművészeti Múzeum az egyetemes művészet emlékeinek ad otthont az ókortól napjainkig. A Szépművészeti gyűjteményei olyan, szerte a világon híres műalkotások sorát tárja a látogatók elé, mint például Raffaello Esterházy Madonnája, Tiziano, El Greco, Velázquez és Goya képei, Dürer Ifjú képmása, Leonardo lovasa vagy a legismertebb impresszionista mesterek alkotásai

Az Egyiptomi Gyűjtemény

A Szépművészeti Múzeumban őrzött mintegy négyezer egyiptomi műtárgy alkotja Közép-Európa második legnagyobb Egyiptomi Gyűjteményét. Törzsanyagát az 1907-es egyiptomi ásatásokból származó, Ptolemaiosz kori lelet-együttes alkotja. A művészi kvalitása ill. történeti fontossága miatt kiemelt jelentőségű emlékek (Imhotep kisplasztika, Sesonk trónörökös szobra, stb.) mellett figyelemre méltó a későkori egyiptomi vallást és művészetet dokumentáló műtárgyak széles skálája. A Gyűjteményt gazdagítják az 1964-es Abdallah Nirqi-i és az 1983-ban megkezdett thébai ásatásokból származó műtárgyak is.

Antik Gyűjtemény

A Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteménye különleges helyet foglal el Magyarország kulturális életében. Ez az egyetlen átfogó antik művészeti gyűjtemény hazánkban, az egyetlen hely, ahol közvetlenül lehet találkozni a klasszikus ókor tárgyi örökségével. Közvetlen muzeológiai feladatai közül kiemelkedik a mintegy 5500, kizárólag Magyarország területén kívül előkerült műtárgy gondozása, tanulmányozása és bemutatása. A gyűjtemény felöleli a klasszikus ókor egész időszakát (Kr.e. 3. évezred - Kr.u. 6.sz.), és gazdag képet ad annak fő művészeteiről (görög, etruszk, római, graeco-egyiptomi). Mintegy tucatnyi, világszerte számon tartott darabot is őriz. A Gyűjtemény ismeretterjesztő tevékenységének fő színtere a legutóbb 1997-ben megnyílt állandó kiállítás. Közel ezer művet mutat be a klasszikus ókor évezredeiből, köztük világhírű darabokat is, pl. a mindenütt csak 'budapesti táncosnő' néven ismert görög lányszobrot, a Grimani-kancsót vagy az actiumi csatát ábrázoló márvány reliefciklus lapjait, köztük a 2000-ben megszerzett híres domborművet. A kiállított együttes "kézzel fogható" segítséget nyújt annak felfedezésére, hogy mi minden kapcsolja össze, és mi minden választja el egymástól korunkat és a klasszikus ókort, az európai népek egyik alapvető közös hagyományát.

A Régi Képtár

Az összességében mintegy háromezer festményt számláló Régi Képtár anyaga az európai festészet alakulását szinte megszakítás nélkül kíséri végig a XIII. századtól a XVIII. századig. Az itáliai festészet nagy korszakait a késő gótikától a rokokóig, Giotto-tól Giovanni Battista Tiepolo-ig mutatja be a Képtár Állandó Kiállítása. A bőséges anyag széleskörű válogatást tesz lehetővé, így a közönség a legkiemelkedőbb festők remekművein keresztül ismerkedhet meg az itáliai festészeti iskolák történetével. A spanyol kollekció darabjai Európában is kiemelkedő hírűvé avatják a Szépművészeti Múzeumot. A kiállított mintegy hetven alkotás a Képtár sokat méltatott gyűjteményrésze, amely Velázquez, Ribera, El Greco, Murillo, Goya nagyszerű művein keresztül teljes áttekintést nyújt a spanyol festészet történetéről.
A XV.-XVIII. századi németalföldi gyűjteményrész az olaszhoz hasonló méretű. A középkori és reneszánsz mesterektől a flamand festészet nagyjain át a holland barokk mesterekig tanulmányozható a németalföldi festészet a középkori kezdetektől a barokk kor polgári ízlésű műfajáig. Jelentősnek mondható a Képtár német és osztrák festészeti anyaga is.

A Régi Szoborgyűjtemény

A Régi Szoborgyűjtemény megalapozója - a Régi Képtárhoz hasonlóan - Pulszky Károly volt. Később a gyűjtemény az itáliai reneszánsz szobrászat jelentős emlékeivel, a Ferenczy-gyűjteménnyel - benne a Leonardónak tulajdonított Lovasszobor - gyarapodott A német gótikus szobrászat emlékei Meller Simon és Petrovics Elek vásárlásainak köszönhetők: az ún. budapesti Szép Madonnát, Tilman Riemenschneider Mária-szobrát az 1921-ben megnyílt, első állandó kiállításon mutatták be. Az utóbbi évtizedekben olyan jelentős magángyűjtemények megvásárlásával gyarapodott a gyűjtemény, mint Back Bernáté (Jörg Lederer szárnyasoltára), Delmár Emilé (padovai 1500 körüli Pokolhegy-kisbronz).

A Grafikai Gyűjtemény

A Grafikai Gyűjtemény a 14. századtól napjainkig terjedő időszak európai művészetének köréből több mint nyolcezer rajzot és közel százezer sokszorosított grafikát őriz. A rajzgyűjtemény a legátfogóbb képet az olasz, német és németalföldi rajzművészet történetéről nyújtja, a francia iskolát pedig elsősorban a 19. századi mesterek képviselik. Kiemelkedő, világszerte ismert mű például Leonardo Harcos feje, Guido Reni Szent Péter keresztre feszítése, Dürer Szent Anna harmadmagával című rajza, Rembrandt Holland parasztháza, Manet Barikádja, Van Gogh A nueneni kert télen, Caspar David Friedrich Tengeröböl halászbárkákkal, valamint Salvador Dali Három táncos című lapja. A sokszorosított grafikai gyűjtemény legértékesebb darabjai közé tartoznak például Dürer, Rembrandt, Goya, Piranesi és Toulouse-Lautrec művei.
A papír fényérzékenysége miatt a rajzok és grafikák nem szerepelnek állandó kiállításon, hanem különböző szempontú válogatások eredményeként időszaki tárlatokon láthatók a múzeum grafikai kiállítótermében.

Az 1800 utáni gyűjtemény

A Modern Gyűjtemény a 19. és 20. századi Európa művészetének mintegy 3000 festményét és szobrászati anyagát őrzi. A 19. századi gyűjtemény törzsét elsősorban a Delacroix-tól kiinduló francia festészet fejlődésének szinte hézagmentes keresztmetszete adja. Az állandó kiállításon olyan jeles francia művészek alkotásai láthatók, mint Delacroix, Courbet, Daubigny, Troyon, Millet, illetve az impresszionizmus és a posztimpresszionizmus mesterei közül Pissarro, Manet, Monet, Renoir, Cézanne vagy Gauguin. A kvalitásos francia anyagon kívül igen jelentős német és osztrák alkotások szerepelnek az állandó kiállításon. Rajtuk kívül a szimbolizmus nemzetközi nagyágai és a belga szobrászat - Meunier-t?l Minnéig - is méltóképpen képviseltetik magukat a Gyűjteményben.
A 20. század első felének különféle irányzatait Slevogt, Kokoschka, Utrillo, Severini, Chagall festményei képviselik, a kortárs művészetb?l Victor Vasarely, Anthony Caro, Magdalena Abakanowicz, Alberto Burri m?vein keresztül kaphatnak ízelítőt a látogatók.