Bejelentkezés
Regisztráció
Amour, cruel amour!

Amour, cruel amour! - Szerelem, kegyetlen szerelem!

Helyszín
Óbudai Társaskör
Értékelés (Még nincs értékelve)
  • Leírás
  • Galéria
  • Szereplők
Komolyzene
Zene
A XVII. század emberének szerelmi öröme és bánata dalban elbeszélve Lambert, Couperin, Le Camus, Lully, Monteclair udvari énekeiben és francia kantátáiban


Bizonyára a barokk kor legtöbb világi remekműve a szerelemféltés témájának művészi kifejezéseként született. A szerelem és a halál (amor - mors) színe előtt mindenki egyenlő. Nincs olyan halandó, akit Amor nyila így vagy úgy el nem talál, s hogy ez az élmény a 16-18. század embere által művészileg miként nyilvánult meg, csupán társadalmi rangjától függött. Aki megengedhette magának, fájdalmát a kor legelismertebb piktoraival vitette vászonra, legékesebben szóló költőivel öntette szavakba és leghíresebb zeneszerzőivel dallamokba. A kis szobák homályában halkan dúdolt, elpendített dallam vagy a csillogó nagy termekben tartott összejövetelek alkalmával felhangzó ének mind ugyanarról - a szerelmi örömről és bánatról - zengedezett. A francia air de cour műfaja, a kantáták, majd később a tragédie lyrique - a nagy francia barokk opera - majdnem mind ezt a témát hordozzák. A két hangszer, mely ezen műfajok megszólaltatásához nélkülözhetetlen és egyben legalkalmasabb: maga az énekhang és a korabeli Európában a hangszerek királynőjének nevezett lant. S mikor e két hangszer együtt muzsikál, megpendülnek szívünk húrjai is, és lelkünk legrejtettebb zugaiban visszhangzik szöveg és dallam.

Károlyi Katalin ezt a végtelen finom és sokrétű zenét, ami a francia barokk vokális zeneirodalma, Párizsban, a Studio-Versailles Opéraban tanulta René Jakobsnál és Rachel Yakarnál. William Christie Les Arts Florissants együttesének szólistájaként és Philippe Herreweghe La Chapelle Royale-jának tagjaként a világ számtalan koncerttermében és operaházában megszólaltatta már, valamint lemezre vette. (www.katalinkarolyi.org)

Kónya István a Hágai Királyi Konzervatóriumban sajátította el a reneszánsz- és barokklant, az arciliuto és chitarron játék gyönyörűséges rejtelmeit Toyohiko Satoh-nál. Azóta európai és amerikai szóló- és kamaraestjein, lemezfelvételein népszerűsíti e jeles hangszert, rendszeresen tart nyári kurzusokat, és eddig három könyve jelent meg a lantról. (www.lant.hu)

Pétery Dóra a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen zenetudományt és orgonát tanult, 2000-ben diplomázott orgona szakon Ruppert István és Pálúr János növendékeként. A helsinki Sibelius Akadémián Spányi Miklósnál klavikordjátékot tanult, majd Svédországban Hans-Ola Ericsson koncertorgonista osztályában tökéletesítette tudását. Rendszeresen koncertezik szólistaként és kamarazenészként orgonán, csembalón és klavikordon. Itthon és külföldön zenei fesztiválok rendszeres vendége. Repertoárja a kora reneszánsztól napjaink zenéjéig terjed. A Zeneakadémia egyházzene tanszékének tanára.

Kallai Nóra csellótanári és kamaraművészi diplomáját a Szegedi Konzervatóriumban szerezte majd Grazban tanult négy éven keresztül viola da gamba szakon Lorenz Duftschmidnél. Tanulmányait a brüsszeli Királyi Konzervatóriumban folytatta, ahol Wieland Kuijken tanítványaként 2000-ben gamba- és kamaraművészi diplomát szerzett. Itthon és külföldön is rendszeresen fellép különböző régizene együttesekkel és számos CD-felvételt készített már. A kortárs zenei életben is aktívan részt vesz, érdeklődése a komolyzene hagyományos határain túlra is elvezeti, például a jazz felé.
Károlyi Katalin - ének
Kónya István - lant
Pétery Dóra - csembaló
Kallai Nóra - viola da gamba