Sütibeállítások
Bejelentkezés
Regisztráció
A nagy generáció - Dr. Révész Emese előadás-sorozata

A nagy generáció - Dr. Révész Emese előadás-sorozata

Helyszín
HAB Hungarian Art and Business
Következő esemény
2024.05.15. 18:00
  • Leírás
  • Galéria

Esemény leírása A HAB grafikai műhelyének új, különleges előadás-sorozata. Fókuszban a hazai grafika meghatározó korszaka. Dr. Révész Emese művészettörtöténész előadásai a grafika nagy generációjával foglalkoznak az 1960-1970-es évekből. Az ismert és eltűnőben lévő életművek bemutatása mellett érdekesség, hogy a résztvevők eredeti nyomattokkal is találkozhatnak. Boros Mátyás képzőművész a HAB grafikai műhelyének vezetője szakmai kommentárokkal segíti az egyes technikai megoldások értelmezését.

Május 15.
Angyalok ágyúcsövön. Kondor Béla (1931-1972) grafikai művészete.

Nemzedéke meghatározó, stílusteremtő mestere, aki életműve javát grafikáiban hozta létre. Mitikus, látomásos képi világa elementárisan új hangnemet ütött meg. A Kádár-kori szocializmus idején kibontakozó életmű egymástól távol eső fogalmak és hagyományok mentén értelmezhető. Kompozícióit a művészettörténet nagy tradíciójának és a modern technikai világnak sajátos elegye alkotja. Szereplői között éppúgy vannak angyalok, héroszok és szentek, mint aktuális és személyes utalások. Drámai pátoszát mindig felülírja némi groteszk irónia. Grafikai technikáiban az olyan klasszikus elődök tudása visszhangzik mint Dürer vagy Rembrandt, de ezt a hagyományt előszeretettel írja felül egyéni formai kísérletekkel. Kondornak ez a kettőssége az, ami az ezredforduló nézőjét is magával ragadja. Mellette kitekintünk Gácsi Mihály grafikáira, akinek képi világa sok tekintetben rokon Kondoréval, rá is jellemző a groteszk, ironikus hangnem, és ő is előszeretettel helyezi el mitologikus szituációban a modern technikai találmányokat.

Május 29.
A megfigyelő. Rékassy Csaba (1937-1989) grafikai művészete.
Rékassy Csaba a rézmetszés technikájának egyik legjelentősebb 20. századi magyar mestere. Aprólékosan megmunkált grafikáin a múlt klasszikus hagyománya és a jelen tárgyi világa sajátos módon keveredik. Témáit szívesen merítette az antik mitológiából, ennek legszebb bizonysága Ovidius Metamorphosis című műve nyomán készült ciklusa. Jeleneteiben mágikus realista módon keveredik a képzelet és valóság világa. Rézmetszeteinek gondos megmunkálásában archaikus kézműves hagyományt követ. Aprólékos, tárgyszerű leírásai észrevétlenül fordulnak át a víziók terébe. Kondorhoz hasonlóan őt is lenyűgözte a hidegháborús évtizedek technikai fejlődése, különösen érdekelték a csillagászati és űrkutatással kapcsolatos eszközök. Vele párhuzamosan szó esik majd Kovács Tamás rajzművészetéről, akinek biedermeier aprólékossággal megmunkált mesevilágát mitologikus sárkányok és mesebeli lovagok népesítik be.

Június 12.
Mesék a léghajóról. Gross Arnold (1929-2015) grafikai művészete.
Gross Arnold is azok közé a nagy "mesemondók" közé tartozott, aki elrugaszkodott a látható világ leírásától, kidolgozva a maga menedékét, párhuzamos univerzumát. Középpontját a tordai gyermekkori édenkertje alkotta, amiben kiteljesedett az alkotóművész meseszerű, problémamentes saját világa, benne leányfejű virágokkal, dévaj ördögökkel és pajkos angyalokkal. Gyermeki álomvilága biztos menedéket nyújtott a prózai mindennapok elől. Gross csipkeszerűen kidolgozott meseképeinek szürrealizmusa sajátos hangot képviselt a hatvanas évek grafikájában, amit ekkor szerzett nemzetközi szakmai elismerései is jeleztek. Vele párhuzamosan dolgozott Engel Tevan István, akinek míves rézkarcain a rég elveszett békeidők forgataga, mutatványosok, artisták, vásárosok és bábosok játékos és problémamentes idillje elevenedik meg.

Az előadó, Dr. Révész Emese, művészettörténész, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Művészettörténeti Intézete Modern és Jelenkori Tanszékének vezetője, a korszak magyar grafikatörténetének szakértője.